Bodybuilding Gym

Fitness Hulk

„Muž nemá právo být amatérem v rovině fyzického tréninku. Je jeho hanbou zestárnout bez toho, aniž by poznal tu krásu a sílu, které je jeho tělo schopné.“

– Sokrates

Trenéři

Ludovit Michel
777 534 434 | ludvikmichel@seznam.cz
Miroslav Přibáň
728 505 007 | pribanmiroslav@gmail.com
Kristýna Urbanová
608 282 305 | fit.urbanova@gmail.com
Zita Netolická
725 556 107 | netolicka@gmail.com
Petr Votava
739 961 040 | votava.osobnitrener@seznam.cz
Tomáš Novický
732 982 009 | tnovic88@gmail.com

Ceník (platný od 1.3.2022)

Fitness 

členská karta 50 Kč
jednorázový vstup 140 Kč
   
měsíční permanentka CELODENNÍ 6:00-23:00 1.190 Kč
čtvrtletní permanentka CELODENNÍ 6:00-23:00 3.290 Kč
pololetní permanentka CELODENNÍ 6:00-23:00 5.390 Kč
roční permanentka CELODENNÍ 6:00-23:00 9.590 Kč
Zvýhodněná nabídka (PO-PÁ 6:00-14:00, 19:00-23:00, SO, NE, SVÁTKY bez omezení)  
měsíční permanentka ČASOVÁ 6:00-14:00, 19:00-23:00 890 Kč
čtvrtletní permanentka ČASOVÁ 6:00-14:00, 19:00-23:00 2.490 Kč
pololetní permanentka ČASOVÁ 6:00-14:00, 19:00-23:00 4.190 Kč
roční permanentka ČASOVÁ 6:00-14:00, 19:00-23:00 6.590 Kč
Speciální nabídka  
čtvrtletní permanentka BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY (POLICIE ČR, HASIČI ČR, ARMÁDA ČR) Po-Ne 6:00-23:00 2.490 Kč

 

Solárium

1 minuta (možnost po minutách) 5 Kč

 

 Ceny  občerstvení, ostatní (vybrané položky)

voda 0,5l točená aquamat zdarma
bolero drinks 0,5l (ovocný nápoj bez cukru) 10 Kč
espresso 30 Kč
bcaa (10g – Myprotein, Czech Virus) 30 Kč
protein (25g – Myprotein, Czech Virus)  40 Kč
nakopávač (Beast Czech Virus) 40 Kč
ztráta, poškození zámku 100 Kč

Galerie

Všeobecné obchodní podmínky a provozní řád fitness

 • Fitness Hulk Plzeň (dále jen „fitness“) je členským klubem určeným k sportovnímu vyžití, je v provozu dle otevírací doby, která musí být bezpodmínečně dodržována.
 • Členství v klubu není právně vymahatelné a zřizovatel má právo členství v klubu zamítnout před jeho vznikem, nebo i v průběhu trvání členství – a to i bez udání důvodů. Zřizovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno zřizovatele či fitness.
 • Pro vystavení členské karty se zpracovávají tyto informace: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, telefon a fotografie v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Členská karta je vystavena na jméno a je nepřenosná.
 • Vstup do fitness je možný jen s členskou kartou a platnou permanentkou či zaplaceným jednorázovým vstupem.
 • Členskou kartu obdrží návštěvník na recepci fitness po odevzdání vyplněného registračního formuláře a uhrazení poplatku za její vystavení. Nezletilá osoba může získat členství pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do fitness povolen pouze na základě zmíněného písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou zodpovědnost za bezpečí nezletilého návštěvníka.
 • Návštěvník posilovny je povinen se seznámit s provozním řádem (včetně následných aktualizací a úprav) ještě před vstupem do fitness a chovat se v souladu s ním a řídit se pokyny obsluhy. Převzetím členské karty vyjadřuje plný souhlas s provozním řádem. Návštěvník nedodržující provozní řád může být vykázán z fitness bez nároku na vrácení vstupného.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav návštěvníka. Každá návštěva fitness je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy.
 • Je zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi výkon sportovních aktivit.
 • Poslední možnost vstupu do fitness je 45 minut před koncem provozní doby.
 • Návštěvník je povinen opustit prostory fitness nejdéle 10 minut po ukončení provozní doby.
 • Vstup do fitness je povolen pouze v čisté sportovní obuvi a ve vhodném, pro cvičení určeném, sportovním oblečení (bez součástí na oblečení jako jsou zipy, patenty apod., které by mohly poškodit čalounění).
 • Každý návštěvník musí používat při cvičení ručník. V případě, že ho nemá, může mu být za poplatek na recepci zapůjčen. Ručník musí být použit vždy, a to pro podložení částí těla, které přijdou do kontaktu s posilovacími stroji a dalším vybavením.
 • K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (batohů a tašek) není mimo prostor šatny doporučeno.
 • Návštěvník je povinen vyklidit při odchodu šatní skříňku a zanechat ji odemčenou. Skříňky uzamčené po ukončení otevírací doby budou vyklizeny provozovatelem bez náhrady škody.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech do prostor fitness.
 • Každý návštěvník užívá v prostorách fitness zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškerá zařízení nevykazují závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevil závadu, je povinen ji nahlásit provozovateli, správci či obsluze. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
 • Návštěvník je povinen používat stroje a ostatní vybavení fitness v souladu s jejich určením. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení fitness je zakázáno.
 • Při cvičení s nakládacími činkami musí návštěvník vždy používat uzávěry nakládacích os. Po ukončení cvičení jsou návštěvníci povinni ukládat nářadí na předem určená místa.
 • V prostorách fitness je zakázáno odhazovat činky z výšky na zem a pokládat je na čalouněné části strojů.
 • Při cvičení s vyššími váhami je návštěvník povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních návštěvníků.
 • Pro potřeby první pomoci je v prostorách recepce umístěna vybavená lékárnička.
 • Na ploše fitness platí přísný zákaz konzumování vlastních potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, je vstup do prostor fitness zakázán. Dále je zakázáno vnášet do prostor fitness jakékoliv zákonem nepovolené látky.
 • Je zakázáno používat ve všech prostorách práškové a kostkové magnesium. Povoleno je pouze tekuté.
 • Bez souhlasu majitele nebo zastupujícího personálu není povoleno ve Fitness Hulk Plzeň pořizovat jakékoliv foto/videozáznamy. Všechny takové materiály i poté zůstávají ve vlastnictví Fitness Hulk a může s nimi být naleženo dle potřeb.
 • Návštěvníci jsou odpovědní za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru fitness, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
 • Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit provozovateli, správci nebo obsluze.
 • Návštěvník přítomný ve fitness neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.
 • Veškeré produkty, které jsou k dostání na recepci fitness nejsou volně prodejné a jsou určené pouze k osobní spotřebě registrovaných členů fitness, kteří jejich zakoupením stvrzují, že si zajistili dostatek informací o těchto produktech jako například jejich složení či případné alergeny.
 • Solárium, které se nachází v prostorách fitness je pouze klubovým soláriem a je určeno výhradně pro členy klubu. Užití solária je na vlastní nebezpečí.
 • Všechny lekce cvičebních programů jsou vedeny řádně vyškolenými instruktory s platnou licencí. Klient je povinen se řídit instrukcemi lektora. V případě, že klient opakovaně nebude respektovat nařízení instruktora, může být z lekce vykázán bez nároku na vrácení vstupného.
 • Je zakázáno poskytovat trenérské služby v prostorách fitness bez předchozího souhlasu provozovatele.
 • Úklid je prováděn 1x denně ošetřením podlahy ve cvičebních prostorách. Šatny, sprchy a toalety jsou setřeny každých 30 min. a 1x denně na vlhko saponátem a dezinfekčním prostředkem.
 • Kontrola a údržba strojů probíhá dle doporučení výrobce nebo dle potřeby.

(publikováno 10.3.2016)

Naše kontakty

Napište nám
recepce@fitnesshulk.cz
Kde nás najdete?

Gerská 1247/34 323 00 Plzeň 1

Otevírací doba
Po-Ne 6:00-23:00
Fitness Hulk Plzeň © Provozovatel: Local Financial Group, s.r.o. náměstí Generála Píky 2703/27, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 291 05 366 DIČ: CZ29105366